Carmen Padín Fabeiro, X. P. D. B. (2013). A model for reconfiguration of territory: the eurocity Chaves-Verín and tourism cooperation in the alto Tamega. Boletín De La Asociación De Geógrafos Españoles, (61). Recuperado a partir de https://bage.age-geografia.es/ojs/index.php/bage/article/view/1557