Gómez Pazo, A. (2022). Tesis doctoral: Aplicación de novas tecnoloxías no estudo da costa de Galicia dirixidas a unha nova xestión no contexto do cambio global. Boletín De La Asociación De Geógrafos Españoles, (93). Recuperado a partir de https://bage.age-geografia.es/ojs/index.php/bage/article/view/3278