Mateu I Lladó, J. (2014) «World heritage cultural landscapes as spatial management tools. The case of the Serra de Tramuntana (Mallorca)», Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles. Madrid, Spain, 0(66). Disponible en: https://bage.age-geografia.es/ojs/index.php/bage/article/view/1809 (Accedido: 19enero2022).