Gómez Pazo, A. (2022) «Tesis doctoral: Aplicación de novas tecnoloxías no estudo da costa de Galicia dirixidas a unha nova xestión no contexto do cambio global», Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles. Madrid, Spain, (93). Disponible en: https://bage.age-geografia.es/ojs/index.php/bage/article/view/3278 (Accedido: 24marzo2023).