Disfunciones territoriales municipales en Catalunya

Contenido principal del artículo

Montse Guerrero Lladós
Jesús Burgueño

Resumen

Los términos municipales pueden presentar anomalías o disfunciones en su configuración. Las más habituales son los enclaves y la superposición discordante de los límites respecto a los núcleos de población. El legislador autonómico puede corregir esas irregularidades, pero solo el territorio foral de Bizkaia ha reformado su planta municipal para suprimir todos los enclaves. Catalunya cuenta con la normativa más completa para racionalizar el mapa municipal, pero en la práctica la corrección de disfuncionalidades ha sido prácticamente nula.Descargas

La descarga de datos todavía no está disponible.

Detalles del artículo

Cómo citar
Guerrero Lladós, M., & Burgueño, J. (2018). Disfunciones territoriales municipales en Catalunya. Boletín De La Asociación De Geógrafos Españoles, (78), 302-328. https://doi.org/10.21138/bage.2435

Bibliografía

Burgueño, J., & Gras, M. (2014). Atles de la Catalunya senyorial. Els ens locals en el canvi de règim (1800–1860). Barcelona: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Burgueño, J., & Guerrero Lladós, M. (2014). El mapa municipal de España. Una caracterización geogràfica. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 64, 11–36. Retrieved from http://www.boletinage.com/articulos/64/01_BURGUENO.pdf

Burgueño, J., & Lasso de La Vega, F. (2002). Història del mapa municipal de Catalunya. Barcelona: Direcció General d’Administració Local.

Burgueño, J., & Mòdol, J. (2016). Termes tradicionals dels pobles del Pallars Sobirà. In Béns comunals. Un sistema d’organització del passat per gestionar el present (pp. 61–105). Barcelona: Fundació del Món Rural y Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran.

Capdevila i Subirana, J. (2005). Els treballs de delimitació municipal del Instituto Geográfico Nacional a Catalunya, 1909–1930. Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 60, 45–69.

Carnicer, R. (1995). Viaje a los enclaves españoles. Sabadell: Ausa.

Roca, M., Bonet, J., Burgueño, J., Casadevall, R., Font, T., Franquet, J.... Cano, X. (2000). Informe sobre la revisió del model d’organització territorial de Catalunya. Barcelona: Departament de Governació i Relacions Institucionals. Retrieved from http://www.governslocals.cat/web/.content/Article/documentacio/2-organitzacio-governs-locals/informe_OTC.pdf

Comissió Jurídica Assessora (2009). Dictamen 416/2009 Expedient de correcció de disfuncionalitats territorials dels municipis de Biosca, Torà (segarra) i Llobera (Solsonès) In Portal Jurídic de Catalunya. Retrieved from http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=689822&language=ca_ES&titleWords=tor%25C3%25A0&mode=single

Gallés i Cólera, P. (1985). Els enclavaments en el mapa municipal de Catalunya. Un cas d’estudi: el municipi de Tremp (MA dissertation, Universitat de Barcelona, Spain).

Generalitat de Catalunya (2018). Mapa municipal. In Municat. Retrieved from http://municat.gencat.cat/ca/Temes/El-mapa-municipal/mapa_municipal/

Guerrero i Lladós, M. (2013). Anàlisi geogràfica de les disfuncions territorials municipals a la província de Lleida mitjançant els SIG (Doctoral dissertation, Universitat de Lleida, Spain). Retrieved from http://www.tdx.cat/handle/10803/117141

Llista d’enclavaments a Catalunya (n.d.). In Wikipedia. Retrieved from https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_d'enclavaments_a_Catalunya

López Trigal, L. (2013). Diccionario de geografía política y geopolítica. León: Universidad de León.

Masdeu, F., Jiménez, M., & Ledo, R. (2015). La normalització de la delimitació municipal a Catalunya (2007–2015): una infraestructura bàsica per a la gestió territorial. Revista Catalana de Geografia, XX(52). Retrieved from http://www.rcg.cat/articles.php?id=342

Massó, J., & Torres, M. (2009). La delimitació municipal a Catalunya. Revista Catalana de Geografia, XIV(37). Retrieved from http://www.rcg.cat/articles.php?id=161

Massó, J., Torres, M., & Jiménez, M. (2011). La recuperació dels límits municipals històrics. Conveni DGAP-ICC (2005–2011). Revista Catalana de Geografia, XVI(43). Retrieved from http://www.rcg.cat/articles.php?id=212

Nadal, F., & Urteaga, L. (2012). La delimitació dels termes municipals. In Atles topogràfic-històric de Catalunya 1:50.000. Primeres edicions dels fulls de Catalunya del Mapa Topográfico de España (pp. 41–44). Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya.

Oliveras Samitier, J. (1997). Els límits municipals com a frontera. In J. Domingo & L. Mallart (Eds.), A l’entorn de la frontera (pp. 53–70). Vilassar de Mar: Oikos-Tau.

Rebés i Solé, Josep-Enric (2009). Expediente de corrección de disfuncionalidades territoriales de los municipios de Biosca, Torà (Segarra) y Llobera (Solsonès) [DICTAMEN: 416/09, de 26 de noviembre]. Retrieved from http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/noDOGC/1416118.pdf

Rueda, I., Camarasa, J., & Mateu, X. (1987). Diagnòstic del mapa municipal de Catalunya. Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 10–11, 129–152.

Servei Cientificotècnic de Cartografia i Sig (2009). Estudi sobre la inexistència de raons geogràfiques que permetin i justifiquin la segregació d’un sector del nord del terme municipal de Torà (Segarra) per tal d’unir-lo a Llobera (Solsonès), atenent a la legislació municipal vigent (Informe inédito realizado para el Ayuntamiento de Torà). Lleida: Universitat de Lleida (Unpublished).

Servei Cientificotècnic de Cartografia i Sig (2016). Diagnosi geogràfica i socioeconòmica del nucli de la Beguda Alta per a la proposta de nova delimitació dels termes de Masquefa, Sant Esteve Sesrovires i Sant Llorenç d’Hortons. Lleida, Universitat de Lleida. Retrieved from http://www.masquefa.cat/uploads/Diagnosi-La-Beguda-Alta.pdf

Servei Cientificotècnic de Cartografia i Sig (2017). Informe sobre les forests mancomunals d'Esterri d'Àneu, Son, Sorpe i València d'Àneu (Pallars Sobirà) (Informe inédito realizado para el Ayuntamiento de Esterri d’Àneu). Lleida: Universitat de Lleida (Unpublished).

Ticó i Duran, I., & García Martínez, A. (1994). Recopilació de la documentació de delimitació municipal a Catalunya. Terra, 22, 28–38.